SAMI   NA BAZIE ASFALTU MODYFIKOWANEGO GUMĄ - NOWOŚĆ NA RYNKU POLSKIM
Na zdjęciu od lewej: dr inż. Henryk Koba, prof. dr hab. inz. Maciej Chorowski, prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, pan Adam Bisek, prof.dr hab. inż. Cezary Madryas, pan Zbigniew Szczygieł - członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Firma Bisek

PW BISEK działa nieprzerwanie na rynku od 1976r., założycielem i jedynym właścicielem firmy jest Adam Bisek. Na przestrzeni wieloletniego okresu funkcjonowania, firma prowadziła wielokierunkową działalność usługowo- produkcyjno- handlową. Propagowany program to "INNOWACJE, BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA", od 20 lat głównym kierunkiem działania jest transfer i rozpowszechnianie nowoczesnych technologii.

Więcej

Nawierzchnia z asfaltu gumowego - odcinek ul. Przybyły

Asfalt gumowy

Misją firmy BISEK jest innowacyjny rozwój w obszarze wytwarzania mieszanek asfaltowych i betonowych o najwyższych standardach jakości, realizowany w sposób przyjazny dla środowiska. Dążąc do osiągnięcia czołowej pozycji w Europie w dziedzinie inżynierii lądowej z wykorzystaniem ekologicznych zaawansowanych technologii, firma wykonuje nawierzchnie z asfaltu gumowego, wykorzystując do produkcji własne maszyny.

Więcej

Maszyna do produkcji asfaltu gumowego

Zaawansowana Technologia

W 1966 roku w USA po raz pierwszy zastosowano mieszankę asfaltu i miału gumowego do napraw uszkodzeń nawierzchni bitumicznych. Od tego czasu technologia była z powodzeniem testowana, stała się bardziej popularna, a produkcja nowoczesnego lepiszcza gumowego zmieniła się w zaawansowany proces technologiczny. W Polsce firma BISEK w 2006 roku, jako pierwsza wyprodukowała 4 maszyny i wdrożyła technologię mieszanek modyfikowanych granulatem gumowym.

Więcej

Aktualności

13 kwiecień 2011
Zielona Marka w kategorii TECHNOLOGIA
więcej...
17-18 czerwca 2010r
odbyła się międzynarodowa konferencja "Zielone drogi i redukcja hałasu"
więcej...

4 grudnia 2009
Seminarium Zielone Drogi i Redukcja Hałasu w Polsce
więcej...
8 października 2009
W Jedlicach położono nawierzchnię z asfaltu modyfikowanego gumą.
więcej...

Artykuły naukowe

W wielu ośrodkach naukowych na świecie od ponad 20 lat prowadzone są badania dotyczące właściwości mieszanki asfaltu z gumą, mające na celu udoskonalenie procesu jej produkcji. Liderem w USA jest wydział inżynierii lądowej Uniwersytetu Clemson prowadzony przez prof. Serji N. Amirkhanian. W Polsce badania prowadzone są na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Dróg i Lotnisk pod kierownictwem prof. dr hab. Antoniego Szydło i dr Henrykia Kobę. Inne ośrodki naukowe jak Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, Politechnika Lubelska prowadzą badania nad modyfikowanymi asfaltami.

Więcej